Centrats en la persona

Centrats en la persona

El nostre model de treball es basa en atendre cada persona de forma individualitzada, integral i continuada amb l’objectiu de proporcionar-li el màxim benestar i confort.

La ubicació cèntrica de la residència fa possible la interacció diària dels residents amb l’entorn quotidià del barri a la vegada que facilita l’accés a les famílies.

Al cor de l’eixample

Al cor de l'eixample
Interdisciplinarietat

Interdisciplinarietat

El nostre equip està format per 28 professionals de diferents disciplines que vetllen pel benestar de cadascun dels residents des de la seva especialitat professional.