Assessorament a centres

Què és?

El servei d’assessorament pretén guiar als centres que desitgen oferir una millor atenció al resident amb l’Atenció Centrada en la Persona.

Partint de la idea que cada centre és diferent, entenem que cadascun ha de tenir el seu propi model de treball, adequat al seu potencial, capacitats, recursos i limitacions. Per això, amb el servei d’assessorament l’equip de la Residència Olivaret-Eixample audita l’atenció al resident, n’identifica els punts a treballar i forma l’equip en els temes necessaris.

A partir d’aquest treball, el centre implanta canvis en el seu model i fa les modificacions funcionals necessàries per a una millor atenció al resident, disposant d’un assessorament expert que l’acompanya des de la identificació dels punts a millorar fins a la exitosa implantació del seu propi model de treball.

En què es basa?

El servei d’assessorament es basa en un servei d’auditoria del centre i el seu model de treball i un seguiment continuat de la implantació del model de treball d’Atenció Centrada en la Persona, així com de les modificacions funcionals necessàries al centre per a una millor atenció al resident.

A més, aquest s’acompanya de la formació necessària i d’una visita a l’Olivaret per poder comprendre i aprofundir en el model i poder implementar-lo millor.

Assessorament a Centres
Què inclou el Servei?

Què inclou el servei?

Auditories d’observació directa basades en sessions d’observació al centre i sessions de devolució amb l’entrega i presentació dels informes corresponents.
Sessions de seguiment de resolució de dubtes.
Formacions concretes i personalitzades sobre el model de treball d’ACP i la seva implantació.
Visita d’observació a la Residència Olivaret-Eixample.

Durada

El servei té prevista una durada estimada de 1 any, període en què s’estima una completa implantació del nou model de treball. Aquest període podrà ampliar-se si el centre i l’equip de l’Olivaret així ho convenen.

Calendari

Les formacions i la visita a l’Olivaret es programaran en cada cas segons idoneïtat.

Vols implementar el model d’Atenció Centrada en la Persona al teu centre?

Contacta’ns sense compromís


En nom de FINA VERNET,S.L. propietària del domini web www.olivaret.es i en virtut del que estableix el Reglament General de Protecció de Dades (UE 1679/2016) els informem que tractem les dades que ens facilita en el present formulari per tal de poder fer efectiva la seva sol·licitud d'informació. Les dades proporcionades es conservaran mentre es realitza el processament de la seva sol·licitud i se li dóna resposta. Vostè té dret a obtenir confirmació sobre si a FINA VERNET,S.L. estem tractant les seves dades personals per tant té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les inexactes o sol·licitar-ne la seva supressió quan ja no siguin necessaries.

Assessorament a Centres