Organització

Estructura del Centre

L’Olivaret compta amb 24 places de residència (de les quals 13 són col·laboradores) i 11 places de centre de dia (de les quals 6 són col·laboradores).

L’equip professional està format per 22 especialistes en diferents disciplines, tots ells experts en l’atenció a persones grans que pateixen demència (Alzheimer, Cossos de Lewy i altres tipus de malalties neuro-degeneratives) i a les seves famílies.

Organització Assistencial

Organització assistencial

L’organització assistencial es basa en l’anomenat “Entorn de vida“, una corrent molt estesa al Canadà i països del nord d’Europa. Aquesta forma de fer ens permet oferir una atenció especialitzada, integral i continuada en un entorn acollidor, confortable i facilitador.

Totes les activitats i dinàmiques que es proposen estan encaminades a proporcionar la màxima autonomia, benestar i confort tenint en compte els gustos i preferències de les persones que hi participen (corrent inspirada en els anomenats Hospices, model anglès que combina atenció socio-sanitària amb ambient domèstic).

La nostra premissa i objectiu de centre s’engloba en el context de l’Atenció Centrada en la Persona (ACP), és a dir:

Valorar a la persona gran com a individu de ple dret de la societat i no discriminar-los per cap motiu, ni tant sols perquè pateixi algun tipus de demència.
Elaborar un pla d’atenció individualitzat que contempli les necessitats canviants de les persones i on el centre dels objectius marcats sigui el benestar d’aquesta.
Comprendre la perspectiva de la persona gran (tingui o no demència).
Proporcionar una psicologia social de recolzament que afavoreixi el seu benestar.

Com a centre, acollim alumnes de pràctiques de diferents disciplines i especialitats, col·laborant en formar futurs tècnics i graduats al servei de la gent gran.

Tenim un conveni d’intercanvis amb la Residència Demenscentret Pilehuset de Dinamarca (www.demenscentret-pilehuset.dk). Aquesta és una experiència molt enriquidora a nivell professional i ens dóna una visió externa del que fan altres centres amb una filosofia semblant a la nostra.

D’altra banda, participem en congressos i jornades on exportem els coneixements que anem adquirint i els compartim amb altres companys de professió, podeu trobar alguns dels nostres treballs a l’apartat de biblioteca.