L’autor insisteix en els sistemes de comunicació verbals i analògics que els animadors i el personal sanitari utilitzen com a llenguatge estimulatiu, per a reinserir, rehabilitar o  simplement mantenir la persona gran dins un món digne d’ésser viscut.