L’Olivaret col·labora amb un treball de recerca sobre les impressores 3D i la seva aplicació a la gent gran.

 

L’alumne Iris Villoldo Boada, estudiant de Batxillerat de l’institut IES Sant Quirze es va posar en contacte amb l’Olivaret per explicar-nos que estava fent una cerca sobre les impressores 3D i la part pràctica del seu treball consistia en fer unes peces que poguessin donar suport i ajudessin a fer més fàcil el dia a dia de la gent amb problemes de mobilitat. Va fer una trobada amb un grup de residents i la terapeuta ocupacional del centre per explorar amb quines dificultats es trobaven en el seu dia a dia.

 

Arrel de la informació obtinguda ha dissenyat una peça amb la impressora 3D que té com a funció ajudar a obrir el tap i extreure la pasta de dents del seu recipient. Aquesta peça és un producte de suport ja que ajuda a les persones que tinguin dificultats en la seva motricitat fina a obrir el tap de la pasta i posar-la al raspall de dents.

 

A les imatges podeu veure la peça personalitzada i les instruccions del seu ús.