Els alumnes de l’últim curs de Grau mig d’Atenció a les Persones amb Situació de Dependència, van participar, el passat dia 12 de Novembre, en la primera sessió formativa d’apropament professional en el model d’Atenció Centrada en la Persona desde la pràctica assistencial de la residència Olivaret.
Els participants a la sessió, van poder conéixer de la mà de Ingrid Silvestre (directora de l’Olivaret) i Roser Moliner (Educadora Social i subdirectora de l’Olivaret), una altra manera de cuidar, a partir de la representació de situacions cotidianes i el debat, van anar apropant el marc teòric de l’ACP a la realitat del centre. La reflexió, l’interès i la gran participació dels alumnes va posar de manifest la importància de parlar del model i la seva aplicació pràctica ja desde les escoles professionals, formant bons professionals que liderin canvis desde les bones pràctiques assistencials.