L’Alzheimer afecta a més de 46 milions de persones arreu del món. De fet, 1 de cada 10 persones més grans de 65 anys té Alzheimer i 1 de cada 2 persones està ‘tocada per l’Alzheimer’; és a dir, que té una relació directa o indirecta amb la malaltia. Familiars, amics, veïns, companys de feina i nosaltres mateixos estem exposats a patir Alzheimer. Com més augmenta l’esperança de vida, més ho fa el nombre de malalts d’ Alzheimer, ja que el principal risc per patir-ne és envellir.

 

Per això, a continuació responem les qüestions bàsiques que, sovint, ens preguntem:

 

Què és l’Alzheimer?

L’Alzheimer és una malaltia cerebral neurodegenerativa progressiva que produeix una disminució de les funcions intel·lectuals, dificulta l’aprenentatge de nous conceptes, interfereix en la capacitat de la persona per realitzar la seva vida diària i produeix canvis en la seva personalitat i conducta.

 

Com podem saber si el nostre familiar té Alzheimer?

Oblidar ocasionalment una data assenyalada, equivocar-se en activitats de la vida diària, no recordar ben bé una paraula, deixar de fer activitats o aficions per cansament o desinterès són algunes de les conseqüències de l’envelliment i hem d’entendre-les com a habituals. Caldrà estar alerta si aquestes conseqüències es converteixen en oblits per recordar informació recent, dificultats per orientar-se en llocs coneguts, confusió per identificar persones, dificultats per seguir una conversa, repeticions en bucle d’un mateix tema o necessitat d’ajuda per fer tasques que la persona feia sol/a recentment.

 

Què faig si sospito que el meu familiar pot patir Alzheimer?

Primer de tot, hauries d’acompanyar el teu familiar al metge per fer-ne un diagnòstic. Com abans es diagnostiqui la malaltia, més capacitat tindrà la persona d’expressar la seva voluntat sobre les cures humanes i sanitàries que necessitarà ara i en un futur. A partir d’aquí, caldrà determinar les necessitats de la persona i decidir qui i com li proporcionarà ajuda a mesura que avanci la malaltia.

 

Què podem fer per reduir el risc de patir Alzheimer?

Els experts afirmen que la salut del cervell està lligada a la salut del nostre cor. Per això, es recomana tenir una vida activa física i mentalment: fer esport, menjar sa, fer treballar el nostre cervell amb jocs de memòria… Evitar el sedentarisme i, amb ell, els excessos i el sobreprès, ens ajudaran a mantenir un cervell sa i contribuiran a reduir el risc de patir Alzheimer.

 

Què podem fer pel nostre familiar amb Alzheimer?

Per tal d’optimitzar la seva qualitat de vida, podem ajudar la persona a acceptar i a assumir la malaltia (i acceptar-la nosaltres mateixos), afavorir les seves relacions socials i la connexió amb l’entorn sociofamiliar i augmentar el seu grau d’independència i nivell d’autoestima.

 

A continuació trobareu informació i consells que us seran útils a l’hora de cuidar el vostre familiar:

 

Podeu trobar el suport d’altres familiars a les federacions i associacions de familiars de persones maletes d’Alzheimer en els següents enllaços: